Välkommen till denna webbplats!
  • banner-page

Vad är den nya utvecklingsriktningen för pappersvaror

Vad är den nya utvecklingsriktningen för pappersvaror?

Under de senaste åren, med förbättring av människors levnadsstandard, har konsumenternas efterfrågan på pappersvaror ökat, vilket också har lett till att pappersvaruleverantörer påskyndar bytescykeln för pappersvaror, vilket resulterar i fortsatt stark efterfrågan på marknaden och hård konkurrens inom pappersindustrin. Många papperstillverkare måste hitta nya genombrott och nya ekonomiska källor. Enligt nyheter har försäljningen av skräddarsydda reklampennor svarat för 20% till 25% av pappersföretagens försäljning. Inträdet i presentindustrin har plötsligt blivit en expansion av pappersindustrin. Nya riktningar och en sådan enorm marknad har lockat fler och fler papperstillverkare.

Från de stora och små presentmässorna de senaste åren är det inte svårt att upptäcka att brevpappersföretag också har brutit igenom det traditionella brevpapperutställningstänkandet och har etablerat en nära samarbetsmodell med presentutställningar. Presentmarknaden söker mer nya och unika egenskaper. De stilartiklar för brevpapper som kommer hit tillgodoser verkligen denna egenskap. Populära element kommer alltid plötsligt och går snabbt. Under en sådan trend är det särskilt viktigt hur pappersindustrin kan lyfta fram sina fördelar och undvika nackdelar.


Eftertid: 14-2020